Föreläsningar

Vill du skapa en bättre förståelse för olikheter i din verksamhet? Tycker du att ämnen som mångfald, integration och identitet är viktiga men svåra att hantera på egen hand?
Vi vänder oss till privatpersoner, skolor, företag och organisationer som vill komma igång eller vidareutveckla sitt mångfaldsarbete. Vi erbjuder en unik kombination av föreläsningar, mentorskap och verktyg för att öka förståelsen kring vårt växande multikulturella samhälle.
Vill du veta mer? Gå in HÄR